2017 Students


Di An, Two-year MBA '18

Di An

Two-year MBA '18

da436@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/dian413


Miles Donneghan Archer, Two-year MBA '18

Miles Donneghan Archer

Two-year MBA '18

mda97@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/miles-archer-09901045


Amanda Louise Archila, Two-year MBA '18

Amanda Louise Archila

Two-year MBA '18

alw295@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/amandalouisewhite


Fargo Balliett

Fargo Balliett

MMH 2017

fjb54@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/fargoballiett


James Everett Barnard, Two-year MBA '18

James Everett Barnard

Two-year MBA '18

jeb225@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/james-barnard-82200258


Amanda Kay Bateman, Two-year MBA '18

Amanda Kay Bateman

Two-year MBA '18

akb243@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/akaybateman


David James Boyle, Two-year MBA '18

David James Boyle

Two-year MBA '18

djb432@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/david-boyle-97b67a36


Gilda Charles, Two-year MBA '18

Gilda Charles

Two-year MBA '18

gc476@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/gilda-charles-2650752b


Barak Cohen, Two-year MBA '18

Barak Cohen

Two-year MBA '18

bc579@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/barak-cohen-2a901682


Mark Hooper DesMeules, Two-year MBA '18

Mark Hooper DesMeules

Two-year MBA '18

mhd68@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/mark-desmeules-64b50219


Lauren Elizabeth Dowler, Two-year MBA '18

Lauren Elizabeth Dowler

Two-year MBA '18

led78@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/laurendowler


Crosby Ferris Fish, Two-year MBA '18

Crosby Ferris Fish

Two-year MBA '18

cff46@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/crosbyfish


Amanda Renee Fried, Two-year MBA '18

Amanda Renee Fried

Two-year MBA '18

arf54@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/amandarfried


Corey Joe Gallagher, Two-year MBA '18

Corey Joe Gallagher

Two-year MBA '18

cjg255@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/corey-gallagher-9592856a


Preet Singh Jassi, Two-year MBA '18

Preet Singh Jassi

Two-year MBA '18

psj37@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/preet-jassi


Isaac Charles Johnson, Two-year MBA '18

Isaac Charles Johnson

Two-year MBA '18

icj5@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/icjohnson


Sara Lynne Johnson, Two-year MBA '18

Sara Lynne Johnson

Two-year MBA '18

slj79@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/sarajohnsonmba


Wen-Hui Ko, Two-year MBA '18

Wen-Hui Ko

Two-year MBA '18

wk289@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/wen-ko


Kristina Koepke, Two-year MBA '18

Kristina Koepke

Two-year MBA '18

kk895@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/kristina-koepke-8806b5105


Zachary Blake Leidig, Two-year MBA '18

Zachary Blake Leidig

Two-year MBA '18

zbl7@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/zach-leidig-28a68993


Jiayang Li

Jiayang Li

CIPA 2018

jl3567@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/jygreen


Jordan Ronald Malouf, Two-year MBA '18

Jordan Ronald Malouf

Two-year MBA '18

jrm549@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/jordan-malouf-30287a11


James Michael Mccormick, Two-year MBA '18

James Michael Mccormick

Two-year MBA '18

jmm772@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/james-mccormick-957690b5


Disha Mendhekar

Disha Mendhekar

MRP 2017

ddm93@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/dishamendhekar


Matthew Harry Muskin, Two-year MBA '18

Matthew Harry Muskin

Two-year MBA '18

mhm267@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/matthewmuskin


Shantanu Vyankatesh Naidu, Two-year MBA '18

Shantanu Vyankatesh Naidu

Two-year MBA '18

svn8@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/shantanu-naidu-1a84a7126


Thomas Justin Olson, Two-year MBA '18

Thomas Justin Olson

Two-year MBA '18

tjo66@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/thomasjolson1


Jisung Park, Two-year MBA '18

Jisung Park

Two-year MBA '18

jp2392@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/wa20612


Rebecca Parkinson

Rebecca Parkinson

MPS 2017

rjp279@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/rebeccajparkinson


Anna Poplasky, One-year MBA '17

Anna Poplasky

One-year MBA '17

ap987@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/anna-poplasky-6410b82b


Audi Wiratama Prabowo, Two-year MBA '18

Audi Wiratama Prabowo

Two-year MBA '18

awp58@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/audi-wiratama-prabowo-24233430


Cisco D. Rey, Two-year MBA '18

Cisco D. Rey

Two-year MBA '18

cdr86@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/cisco-rey


Katie Rolfes

Katie Rolfes

CIPA 2017

ker96@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/katierolfes


Elif Senvardarli

Elif Senvardarli

CIPA 2017

es879@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/elifsenvardarli


Victoria Alyssa Wilmarth, Two-year MBA '18

Victoria Alyssa Wilmarth

Two-year MBA '18

vaw42@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/vwilmarth


Samuel Qingjia Yang, One-year MBA '17

Samuel Qingjia Yang

One-year MBA '17

qy77@cornell.edu

LinkedIn: linkedin.com/in/samuel-qingjia-yang-mba-6800137